Inrikes

Miljoner till studie om dricksvatten

Stockholm. Livsmedelsverket får 31 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för ett forskningsprojekt om säker dricksvattenförsörjning. Forskningen ska bland annat kartlägga förekomsten av sjukdomsalstrande bakterier i ytvattentäkter, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

När parasiten cryptosporidium slog till i Östersund vintern 2010-2011 ledde det till att 27 000 personer blev magsjuka, sedan de smittats via dricksvattnet. Utbrottet beräknas ha kostat samhället 220 miljoner kronor.

TT