Miljoner till studie om dricksvatten

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Livsmedelsverket får 31 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för ett forskningsprojekt om säker dricksvattenförsörjning. Forskningen ska bland annat kartlägga förekomsten av sjukdomsalstrande bakterier i ytvattentäkter, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

När parasiten cryptosporidium slog till i Östersund vintern 2010-2011 ledde det till att 27 000 personer blev magsjuka, sedan de smittats via dricksvattnet. Utbrottet beräknas ha kostat samhället 220 miljoner kronor.

TT

Publicerad: