Regelbundet sex skyddar hjärtat

Stockholm. Sex två gånger i veckan. Minst. På så sätt kan män minska risken att drabbas av allvarlig hjärtsjukdom, som hjärtinfarkt, med upp till 45 procent, visar ny forskning.

Att sex är bra för hälsan är inget nytt. Men de vetenskapliga bevisen för exakt hur bra har varit få. Nu har forskare vid New England Research Institute i USA kartlagt den sexuella aktiviteten hos drygt 1 000 män mellan 40 och 70 år, skriver The Telegraph.

Vid regelbundna tillfällen under en 16-årsperiod fick männen svara på frågor om hur ofta de hade sex med en partner samtidigt som de undersöktes för tecken på hjärtsjukdom. Även andra faktorer, som ålder, kolesterol och blodtryck tog man hänsyn till.

Resultaten, som publiceras i American Journal of Cardiology, visar att risken för hjärtsjukdom var betydligt lägre bland män som har sex två gånger i veckan eller mer än bland dem som har sex en gång i månaden eller mindre.

TT