Hård vinter väntar EU-migranter

INRIKES

EU-migranter. Svåra förutsättningar väntar EU-migranter när illegala bosättningar töms. Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, manar till samarbete för att hjälpa de mest utsatta under vintern.

– Vi vill inte att någon fryser ihjäl, säger han.

Avhysningen av romska EU-migranter från lägret på Sorgenfri i Malmö har skapat stora rubriker och gett upphov till högljudda protester från aktivister. I dag beräknas runt 4 500 romska EU-migranter befinna sig i Sverige och när vintern närmar sig står de inför en bister verklighet.

Avhysningen på Sorgenfri är den mest uppmärksammade, men inte den enda i sitt slag. Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta ESS-medborgare, menar att när samhället tydligt visar att det inte går att bosätta sig utan tillstånd så försvåras situationen för romska EU-migranter. Samtidigt ser han ingen annan möjlighet än att avhysa människor i illegala bosättningar.

– Den ordningen måste upprätthållas, annars måste vi ändra lagen och det är ju faktiskt straffbart att bosätta sig någonstans utan tillstånd, säger han.

Lämnar Sverige

Mellan våren 2014 och april i år beräknas antalet romska EU-migranter som uppehåller sig i Sverige ha ökat från cirka 2 000 till runt 5 000. I dag har antalet troligen sjunkit med runt 500 personer. Martin Valfridsson tror att insikten om att boende i Sverige kan medföra en kostnad kan ha fått romer att lämna landet.

Men andra faktorer spelar också in. Tillsammans med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér skrev Martin Valfridsson den 11 september en debattartikel i Dagens Nyheter där privatpersoner uppmanades att skänka pengar till biståndsorganisationer snarare än till människor som tigger på gatan. Artikeln verkar ha fått effekt.

"En utmattning"

– Jag tror att de flesta menar det. Jag tror att det har skett en förändring i hur mycket pengar människor ger. Den har kanske att göra med en utmattning, att man inte tycker att det händer någonting, men även med utspel från politiskt håll, säger Peter Toftgård, programchef på biståndsorganisationen Erikshjälpen.

Martin Valfridsson menar att antalet romska EU-migranter i Sverige kan sjunka under vintern.

– Det är inte omöjligt eftersom det uppstår en kostnad för dem att uppehålla sig här och eftersom det kan bli kallt i vinter. Vi måste stimulera civilsamhället och kommunerna att samarbeta och hitta lösningar för den här gruppen, vi vill inte att någon fryser ihjäl.

TT