Muskelsjuka får medicin för miljoner

INRIKES

Vård. Personer som lider av den svåra muskelsjukdomen spinal muskelatrofi (SMA) kommer att kunna få en ny medicin - som är en av världens dyraste. Det har landstingens råd för nya mediciner, NT-rådet, beslutat.

Det finns i dag 200-300 SMA-patienter i Sverige. Det är först och främst de som lider av den svåraste varianten, typ 1, som ska få medicinen.

"Behandlingen ska också avbrytas direkt om den inte har effekt", säger Gerd Lärfars, överläkare i internmedicin och NT-rådets ordförande, i ett pressmeddelande.

SMA typ 1 och 2 innebär en betydande risk för att patienten ska dö tidigt - typ 1-patienter dör oftast före sin första födelsedag. Sjukdomen är kronisk och blir värre med tiden.

Läkemedlet heter Spinraza och kostar flera miljoner kronor per patient och år. I tester har spädbarn som behandlats med det levt längre.

TT