Inrikes

Forskning ska ge säkrare asylprocesser

INRIKES

Asyl. Att rättvist bedöma asylsökandes berättelser är kärnan i den svenska asylprocessen.

Nu tar Migrationsverket hjälp av psykologisk expertis för att försöka göra processen mer rättssäker.

Det är forskare vid den psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet som tillsammans med Migrationsverket tagit fram en ny, kompletterande handledning till verkets handläggare.

– Följer man råden blir det en bättre rättssäkerhet och en mer rättvis bedömning, säger Pär Anders Granhag, professor i psykologi och huvudansvarig för projektet.

De flesta asylsökande saknar dokument. Vad de har är sin berättelse och den har sin bakgrund i deras minnen. Det är den berättelsen handläggaren har att bedöma.

Människans minne

– Då är det viktigt att känna till saker om människans minne. Till exempel, vad kan man förvänta sig att man ska komma ihåg av traumatiska händelser, säger Pär Anders Granhag.

Projektets tanke är att Migrationsverkets handläggare behöver ha en grundkunskap om aktuell forskning i rätts- och minnespsykologi.

– De kan inte sitta med hemvävda idéer när de värderar berättelserna då så mycket står på spel, säger Pär Anders Granhag.

– Vi måste hjälpa handläggarna så att de är i så bra position som möjligt att göra de här svåra bedömningarna.

Han menar att den här kunskapen inte tidigare systematiskt har nått fram till handläggare.

Varje ärende är unikt

– Det här är en fråga om kompetenshöjning. En annan del som finns med i materialet är forskningsbaserade kriterier på hur man bedömer tillförlitlighet.

Den aktuella forskningen har sammanfattats och bearbetats i en skrift som nu ska ligga till grund för vidareutbildning av tjänstemän inom Migrationsverket.

Christian Andersson, kompetensutvecklare på Migrationsverket i Göteborg, har deltagit i projektet. Han ser stora fördelar.

– Varje ärende är unikt. Men sannolikt kan vi träffa rätt i större utsträckning. Till viss del leder det till mer rättsäkra bedömningar.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes