Regeringen stryker omstritt ord

INRIKES

Personlig assistans. Regeringen formulerar om kraven på Försäkringskassan vad gäller att motverka ökningen av timmarna inom den statliga assistansersättningen.

Det hårt kritiserade "bryta utvecklingen" stryks i regleringsbrevet till kassan för 2017.

Men förbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) är fortsatt kritiskt och ser inga ändringar i praktiken.

"Lägger man det gamla regleringsbrevet bredvid det nya är det samma innehåll, fast lite annorlunda formulerat. Det handlar fortfarande om att spara pengar, även om man nu kallar det särskilt fokus på timutvecklingen. Det här är inget förtydligande, det är en ganska luddig upprepning av det gamla regleringsbrevet", skriver RBU:s ordförande Maria Persdotter i en kommentar på förbundets hemsida.

Ett förtydligande

Försäkringskassan ser omformuleringen som ett förtydligande som kanske kan få stopp på missuppfattningar och en olycklig debatt. Det är inte så att Försäkringskassan använt uppmaningen om att "bryta utvecklingen" för att göra hårdare bedömningar av rätt till assistans.

– Det har kanske föranlett en felaktig uppfattning och tolkats av vissa som att det skulle påverka bedömningar i enskilda ärenden. Det har inte varit på det sättet. Vi har redan i år arbetat med kvalitet och mot det brottsliga utnyttjandet, säger Marie Axelsson, försäkringsdirektör på myndigheten.

Chefen för socialdepartementet, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), säger att regeringens mål kvarstår: Pengarna till assistansersättning ska gå till att klara de funktionshindrades behov, de ska inte gå till kringkostnader eller utnyttjas felaktigt.

– Det är mer tydligt nu, regeringen har lyssnat till den oro som många, som brukarorganisationerna, har uttryckt, säger Strandhäll och syftar på hur den nuvarande uppmaningen om att bryta utvecklingen har tolkats.

"Resurser till de behövande"

Strandhäll understryker att det aldrig har handlat om att beröva en enda enskild rätten till assistansersättning. Bara att resurserna ska användas till det de är avsedda för.

– Det är klart att man kan leva med en utgiftsökning om man är övertygad om att resurserna går till de som behöver det, säger Strandhäll.

Regeringen har flera gånger gjort klart att den nuvarande ökningen av utgifterna för assistansersättning, uppemot 30 miljarder om kostnader för kommunal assistans och statlig ersättning läggs samman, inte är hållbar. En utredning som ser över insatserna har ombetts leverera förslag som innebär besparingar.

Kritiken har varit bred mot formuleringen, några andra regeringsbeslut och nytolkningar av rätten till assistans som Försäkringskassan gjort med hänvisning till flera domar från Högsta förvaltningsdomstolen. En rad fall med minskad eller indragen assistans har fått stor uppmärksamhet och pressat regeringen.

TT