Grupp mot smuggelhundar tillsätts

INRIKES

Djur. Jordbruksverket tillsätter en arbetsgrupp med experter och myndighetsrepresentanter för att få bukt med problemet med smuggelhundar.

– Vi ska bland annat titta på hur vi kan förbättra vår hantering av smuggelhundar som finns i landet och så ska vi öka medvetenheten hos folk, säger Tjitte de Vries som, enhetschef på Jordbruksverket, till P4 Malmöhus.

3 500 smuggelhundar har avslöjats i Sverige sedan 2010, men mörkertalet tros vara stort.

TT