Inte bättre med psykosteam

Publicerad:
Uppdaterad:

Uppsala. Att införa psykosteam i den psykiatriska öppenvården har inte motsvarat förväntningarna. Fler patienter än tidigare har kvar sina vanföreställningar och andra psykotiska symtom, skriver Upsala Nya Tidning.

Det framgår av en utvärdering av hur psykosteamen som infördes i Uppsala i slutet av 1990-talet påverkat patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar.

I undersökning har en grupp patienter som insjuknat efter att reformen infördes jämförts med en grupp som insjuknat innan.

– Det är en besvikelse att upptäcka att det på de flesta punkter efter fem år inte fanns några påtagliga skillnader mellan grupperna. Andelen i arbete och utbildning ökade inte efter reformen och andelen hemlösa sjönk inte. Och i båda grupperna togs ungefär en fjärdedel in för sluten psykiatrisk tvångsvård under det första året, säger Robert Bodén, läkare vid Akademiska sjukhuset och Institutionen för neurovetenskap, till UNT.

Efter reformen medicinerade allt fler patienter med nyare typer av antipsykotiska läkemedel, som anses ge färre symtom, som apati och känslomässig förflackning än äldre preparat.

Trots det var inte andelen patienter med dessa symtom inte färre efter reformen med psykosteam.

Det samma gäller symtom som hallucinationer och vanföreställningar.

– Vi såg en trend att de faktiskt var högre efter reformen, sade Bodén.

TT

Publicerad: