Inrikes

Starka laserpekare förbjudna

INRIKES

Stockholm. Förbud råder nu mot starka laserpekare på allmän plats och på skolgårdar.

Detta efter flera fall under hösten då personer avsiktligt blivit utsatta för den riskabla strålningen.

Förbudet gäller lasrar med effekter på mer än 5 milliwatt. Bakom regelskärpningen, som trädde i kraft den 1 februari, ligger Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). De nya reglerna ger polisen rätt att beslagta starka laserpekare om användaren inte har särskilt tillstånd.

Förbudet har bland annat kommit till stånd efter laserattacker mot poliser i Skåne. I höstas fick två Malmöpoliser tas ur tjänst sedan en man riktat en laserstråle mot deras ögon. En liknande händelse drabbade en nattpatrullerande polis i Trelleborg.

En laserpekare är en bärbar laser, ofta stor som en penna eller ficklampa, som främst är avsedd att användas som pekverktyg vid till exempel föreläsningar. Strålen är oftast grön. På senare tid har dessa blivit allt mindre, starkare och billigare. Den som träffas av en stråle från en stark laserpekare kan få bestående ögonskador.

Vanligast i föreläsningssalar är de svagare laserpekarna av klass 1 och 2 (med en styrka på maximalt 5 milliwatt). Dessa är fortfarande tillåtna, eftersom ögats egen blinkreflex kan skydda mot dessa styrkor, skriver SSM.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes