SD: Låt industrin styra utbildningen

Politik. Ekonomiska incitament för studenter som satsar på industrirelaterade utbildningar. Det är en av satsningarna i Sverigedemokraternas vårbudget som fokuserar på "litet och stort" för att gynna svensk industri.

Partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt menar att många länder som tidigare konkurrerade med Sverige i form av lägre löner nu har helt andra förutsättningar med bättre utbildningar och utvecklad infrastruktur.

– Vi måste skärpa till oss om vi ska ha någon industri kvar i det här landet, säger han.

En av satsningarna i partiets kommande budgetmotion blir därför på industrirelaterade utbildningar. SD anser att både studenter och lärosäten som fokuserar på området ska premieras. Detaljerna kring detta och vilken summa det handlar kommer att arbetas fram under våren.

Sjöstedt menar att det i dag finns för många utbildningar som inte leder till konkreta jobb och drar slutsatsen att det utbildas för många inom vissa områden. Han vill inte konkretisera vilka utbildningar han tänker på, eller sträcka sig så långt som att säga att någon utbildning skulle tas bort men vill skapa tydligare ramar.

– Det har funnits en ganska stark konsensus att det är upp till var och en att förkovra sig i det man tycker verkar spännande för stunden men eftersom det är på statens bekostnad så tycker jag att staten har rätt att ställa ett antal krav, säger han.

TT

Publisert: