Inrikes

Demenssjukas register granskas

INRIKES

Stockholm. Datainspektionen ska granska ett av vårdens kvalitetsregister. Det handlar om tusentals demenspatienter som får känsliga uppgifter inskrivna i registret på ett sätt som kan vara olagligt, enligt SR Ekot.

Dagens integritetsskydd bygger på att den som registreras får information för att också kunna säga ifrån om den inte vill vara med. Men många demenssjuka kan inte förstå den informationen.

– Datainspektionen tycker att man inte ska ha ett sämre integritetsskydd för att man varaktigt saknar beslutsförmåga, säger Viktoria Söderqvist, jurist vid inspektionen, till Ekot.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes