Inrikes

Bristande ork för heltid i vården

INRIKES

Arbete. På grund av dålig arbetsmiljö och slitiga arbetstider orkar sjuksköterskor inte jobba heltid, visar en undersökning gjord av Vårdförbundet. I fackets webbenkät om arbetsvillkor uppgav 41 procent av de tillfrågade anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorna att de arbetar deltid, och närmare hälften av dem svarade att det beror på att de inte orkar med jobbet.

– Det är anmärkningsvärt mycket och en ohållbar situation. Vi ser att det har en stark koppling till arbetstider och arbetsvillkor. Det är värst för intensivvårdssjuksköterskorna som arbetar treskift och natt, säger David Liljequist på Vårdförbundet till SVT.

En av konsekvenserna är platsbrist på sjukhusen eftersom den dåliga arbetsmiljön gör det svårt att rekrytera och behålla personal, anser förbundet.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes