Gravid erbjuds prov för flera tusen

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Stockholm. För första gången i Sverige kommer gravida kvinnor erbjudas ett blodprov i stället för ett fostervattenprov, som kan orsaka missfall. Men provet, som kostar runt 6 000 kronor, väcker frågor.

Metoden beskrivs kunna revolutionera fosterdiagnostiken. Genom ett enkelt blodprov går det att hitta kromosomavvikelser, som Downs syndrom. Alternativet är ett fostervattenprov där en halv till en procent av proven leder till missfall, ofta av helt friska foster.

Professor Bo Jacobsson, vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, har utvärderat tekniken som redan finns i flera länder i Europa.

– Det är en jättebra metod. I höst kommer våra resultatet att publiceras. Jag vill inte säga för mycket, men de ser mycket lovande ut, säger han.

Senare kommer även en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering och Statens medicinsk-etiska råd där riskerna och de etiska aspekterna kring metoden diskuteras.

Företaget Tataa Biocenter i Göteborg väntar däremot inte. Redan i morgon, fredag, kommer det att börja erbjuda gravida kvinnor att testa sig vid en vårdcentral i Göteborg, berättar företagets vd Mikael Kubista.

Men analysen är inte gratis. Mellan 5 000 och 7 000 kronor kommer de blivande föräldrarna behöva betala.

– Det är inte helt bestämt ännu, det beror lite på vårdcentralens omkostnader. Men ute i Europa kostar det runt 6 000 kronor. Där någonstans kommer det att hamna, säger Mikael Kubista.

TT: Det låter dyrt, eller?

– Jag tycker inte det. Jag har själv barn och vi gjorde fostervattenprov och om jag hade kunnat undvika risken för missfall hade jag betalat utan att blinka.

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, tycker att det finns en rad etiska och medicinska frågeställningar som bör besvaras innan metoden introduceras i Sverige.

– Exempelvis om metoden är tillförlitlig eller om den kommer att resultera i fler aborter. Därför vore det bättre att vänta på SBU:s utredning och de studier som pågår.

– Självklart är det ett moraliskt problem att vissa kommer att kunna köpa sig den här tjänsten, men andra inte. Hittills har vi haft ett system med lika vård för alla, men vi får nog vänja oss vid att så inte kommer att vara fallet. Men vad händer i så fall med vårt sjukvårdssystem? Det är frågor vi bör ställa oss.

TT

Publicerad: