Inrikes

Svenska ebolafall kan ej uteslutas

INRIKES

Stockholm. Enstaka fall av ebola i Europa eller USA går inte att utesluta. Därför måste sjukvårdspersonal vara beredd på att känna igen och snabbt isolera misstänkta fall.

Risken för att den dödliga ebolasmittan får fäste i Europa eller USA är liten, nästan obefintlig. Dels på grund av hur ebola smittar (närkontakt), dels på grund av de väl utbyggda sjukvårds- och smittskyddssystemen i de olika länderna.

Det skriver en grupp infektionsläkare i Annals of Internal Medicine med anledning av den ebolaepidemi som rasar i Västafrika och som hittills skördat nästan 1 200 människors liv. Bland skribenterna finns även de läkare vid Emory University Hospital i USA som för närvarande vårdar de två amerikanska hjälparbetare som smittades av ebola för en tid sedan.

Däremot, konstaterar läkarna, går det inte att utesluta att enstaka fall kommer till väst, exempelvis med flygtrafiken. Därför bör sjukvårdspersonal vara extra uppmärksamma på patienter som säger sig ha varit i Västafrika de senaste tre veckorna. Personalen bör även vara beredd på att snabbt isolera misstänka fall.

Vid ebola insjuknar patienten snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Senare kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ.

Dödligheten är upp till 90 procent.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes