Inrikes

Inga pirater i EG-domstolen

INRIKES

Stockholm. Pirate Bay-målet behöver inte bedömas av EG-domstolen, slog Svea hovrätt fast på fredagen.

Därmed är det klart för att piraträttegången kan starta den 13 november som planerat.

– Det som EG-domstolen kan yttra sig om är EG-rättens rättsliga innebörd. Men om det i det här målet handlar om lagring av information, vidarebefordran av information eller tillfällig mellanlagring är hovrättens sak att bedöma, säger domaren Ulrika Ihrfelt.

Hovrätten har också sagt nej till en rad andra krav som piraterna och deras försvarare ställt inför den nya piraträttegången.

Peter Sunde, en av de dömda piraterna, har begärt att huvudförhandlingen ska hållas på annan ort än Stockholm, gärna i Malmö. Men hovrätten säger nej till den begäran.

Peter Sunde har förklarat att han riskerar att drabbas av skadeståndskrav om han inte kommer till de föreläsningar han lovat att hålla på olika platser i världen. Men det argumentet har inte tagit skruv i hovrätten.

– Frågan är om han i lagens mening är förhindrad att infinna sig. Och de flesta som kallas till domstol har andra engagemang, säger Ihrfelt.

En annan av piraterna, Fredrik Neij, har begärt att rättegången ska flyttas fram eftersom han väntar sitt första barn och att han inte vill lämna sin gravida fru ensam i Bangkok där han numera bor. Men hovrätten tycker inte att de personliga skälen är en tillräckligt stark anledning för att han ska slippa inställa sig.

Hovrättens beslut kan inte överklagas före huvudförhandlingen.

"Svea hovrätt väljer att inte bry sig om EU-lagstiftning. De väljer också att inte låta män vara med när deras barn föds", konstaterar Sunde i en kommentar.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes