Barnläkare avböjer åldersbedömning

Malmö. Skånska barnläkare vill inte medverka vid åldersbedömning av asylsökande tonåringar. Migrationsverket har för avsikt att upphandla en sådan tjänst under hösten, skriver tidningen City Malmö.

– Vi har gemensamt sagt att vi inte gör de här sakerna, säger Lars Almroth, verksamhetschef på barnkliniken i Kristianstad och ordförande i de skånska barnklinikernas chefsnätverk.

Han framhåller att det är mycket svårt att fastställa om en person som passerat puberteten är 17 eller 19 år och anser att det inte är etiskt försvarbart att medverka vid sådana åldersbedömningar.

– Men vill man köpa detta och betala finns det risk att någon privat aktör tycker att det är bra pengar, säger Almroth till tidningen.

Barnläkarföreningen delar Skåneläkarnas uppfattning att frågan är väldigt komplicerad.

Föreningen har tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med Socialstyrelsen jobbar fram ett dokument om hur åldersundersökningar ska göras. Men, säger Olle Söder, ordförande för Svenska barnläkarföreningen, även om man frångår de osäkra skelettröntgenundersökningarna och tar in fler aspekter i bedömningen, såsom psykosocial utveckling och kroppens utveckling, så kan resultatet slå fel med både ett och två år.

– Det här är ingen exakt vetenskap, säger Olle Söder, som oroas av tanken att Migrationsverket skulle använda läkarutlåtandena för exakta åldersbedömningar.

– Jag skulle själv vara mycket tveksam till att ställa upp och göra det här.

TT