Helt ny situation kan vänta i höst

Stockholm. Vad händer med svensk politik om opinionsmätningarna blir verklighet och Centern och Kristdemokraterna åker ur riksdagen?

Det är inte självklart att det försvagar borgerligheten och ökar Socialdemokraternas manöverutrymme, anser forskare.

– Moderaternas dominans skulle förmodligen bli ännu större, säger professorn i statsvetenskap Jonas Hinnfors.

På kort sikt skulle det naturligtvis gynna Socialdemokraterna. En rödgrön majoritet skulle få en stabil övervikt.

– På längre sikt blir den viktiga frågan om Centern och Kristdemokraterna har förutsättningar att ta sig tillbaka in i riksdagen, säger professor Ulf Bjereld, själv socialdemokrat.

Om så inte blir fallet, uppstår en helt ny politisk situation.

– Det skulle kunna leda till att allmänborgerliga väljare strömmar över till Moderaterna som blir det mest slagkraftiga borgerliga alternativet. Vi skulle närma oss partisystemen i till exempel Tyskland, Österrike och Storbritannien, säger Hinnfors.

Spelas ut mot varandra

Socialdemokraterna har i decennier kunnat befästa sin regeringsställning med hoppande majoriteter genom att spela ut de borgerliga partierna mot varandra. Om C och KD blir kvar i riksdagen men borgerligheten förlorar regeringsmakten, är risken stor att spänningarna inom Alliansen kommer upp till ytan. Skulle den spricka, kan S återigen spela ut de borgerliga partierna mot varandra.

– Om KD och C däremot åker ur riksdagen skulle vi potentiellt närma oss ett tvåpartisystem, säger Hinnfors, men Bjereld är inte lika säker.

– Jag tror inte att vi går mot ett tvåpartisystem i Sverige även om C och KD försvinner ur riksdagen under en längre tidsperiod. Socialdemokraterna och Moderaterna förmår inte samla ihop och representera de politiska, ekonomiska och sociala skiljelinjer som präglar det svenska samhället. Det behövs fler partier än två för att fylla denna uppgift, säger han.

Blockpolitiken upphör

Professorskollegan Tommy Möller ser även andra möjliga scenarier.

– Det är möjligt att denna nya situation, om den uppstår, kan innebära att ett formativt moment uppstår för Alliansen så till vida att en sammanslagning mellan de borgerliga partierna för första gången på allvar kan komma upp på agendan, säger Möller och fortsätter:

– Men mer troligt är nog att Alliansens dagar, åtminstone för överskådlig tid, är räknade. Det i sin tur innebär att blockpolitiken upphör. Om S i valet når en så pass blygsam nivå som opinionsmätningarna för närvarande indikerar underlättas detta.

Det är inte självklart att S vinner på att två borgerliga partier försvinner. En splittrad borgerlighet har inte gynnat S i till exempel Danmark, Finland, Holland och Norge. Jakten på mittenväljare skulle öka än mer, vilket gynnar ytterkantspartier.

– Socialdemokraterna får minskade möjligheter att spela på hoppande majoriteter i riksdagen, säger Bjereld, som ändå tror att S sammantaget skulle tjäna på att C och KD lämnar riksdagen.

TT

Publisert: