Fingeravtryck sparas för länge

INRIKES

Brott. Fingeravtryck från personer som inte längre är misstänkta för brott plockas inte bort tillräckligt snabbt ur fingeravtrycksregistret av polisen. Datainspektionen har granskat hur polisen gallrar i registret och konstaterar att det finns flera brister. Granskningen visar bland annat att de automatiska gallringsrutiner som ska finnas när personer inte längre misstänks för brott inte alltid fungerar, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande.

Inspektionen fann också brister när det gällde internationella fingeravtryck från till exempel Interpol. Dessa uppgifter får ligga kvar i registret så länge polisen bedömer att det finns behov av det. Granskningen visar dock att polisen helt saknar rutiner för att göra den behovsprövningen och inga sådana uppgifter har någonsin tagits bort från registret.

Polisen har nu påbörjat ett arbete med att åtgärda bristerna och ska senast i april 2017 lämna in en åtgärdsplan till Datainspektionen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM