De vill ha upprättelse för samerna

Publicerad:
Uppdaterad:

Samhälle. Staten bör inrätta en sannings- och försoningskommission för att rannsaka sitt historiska agerande mot samerna, skriver ärkebiskop Antje Jackelén och Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan, på DN-debatt.

"Statens kränkningar har haft stora konsekvenser för det samiska folket och enskilda samer, som påverkas än i dag", skriver de.

Syftet är att arbetet ska skapa förutsättningar för att läka relationen, ge människor upprättelse och öka förståelsen för samiska erfarenheter.

Samerna bör själva vara med och utforma och definiera kommissionens uppdrag. Det räcker inte med en statlig utredning och direktiv från regeringen, enligt skribenterna.

Svenska kyrkan har själv en roll i Sveriges mörka historia och koloniala arv, skriver de. Som ett led i dess rannsakan kommer nu flera publikationer som bland annat handlar om nomadskolan och det historiska bandet mellan kyrkan och samerna.

Skribenterna ser kyrkans arbete som en början men skriver att det behövs mer från statligt håll.

Sverige måste säkerhetsställa urfolksrätten. För att Sverige ska kunna vara helt trovärdigt när vi i olika sammanhang talar om respekten för mänskliga rättigheter måste vi hantera vår historiska skuld till samerna, skriver de.

TT

Publicerad: