Inget läckage från grundstött fartyg

INRIKES

Olyckor. Ett 100 meter långt lastfartyg gick på grund i Mälaren som är Stockholmsregionens dricksvattentäkt. Inget farligt läckte ut, men polisen ska utreda eventuell vårdslöshet i sjötrafik.

Besättningen larmade om grundstötningen vid femtiden på fredagsmorgonen. Fartyget, lastat med pellets, fastnade vid Hässelby Strand i nordvästra Stockholm och tog in vatten.

– Det här händer i Mälaren som är Stockholms dricksvattentäckt. Det är inte bra om det kommer ut olja i den, säger Anna Lindblad, kommunikationschef på Kustbevakningen.

Ombord fanns förutom olja runt 90 kubikmeter diesel. Men ingenting hade läckt ut, kunde dykare konstatera på kvällen. Bränslet ryms i de aktre tankarna och de var oskadda. Däremot hade fyra tankar i främre delen av skrovet tagit in vatten.

Efter avslutad miljöräddningsoperation drog sig Kustbevakningen tillbaka.

– Nu är det upp till fartygsägaren och Transportstyrelsen att ta fram en bärgningsplan, säger Anna Lindblad.

Olycksorsaken är inte fastställd. Möjligen körde fartyget på fel sida om ett sjömärke.

Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik, men ingen ur besättningen är delgiven misstanke om brott. Någon misstanke om sjöfylleri finns inte.

TT