Transport registrerade åsikter

INRIKES

Arbete. Transport anklagas för åsiktsregistrering sedan det bedrivit ett särskilt projekt på utvalda arbetsplatser där hundratals anställda intervjuats bland annat gällande åsikter om facket - uppgifter som sedan lagrats.

– Det låter spontant som att det inte finns rättslig grund för hanteringen, säger Ulrika Bergström, jurist på Datainspektionen.

Projektet startade 2011 med uppdraget att värva medlemmar och bygga upp fackklubbar på stora arbetsplatser, skriver facktidningen Transportarbetaren.

Transport hade, likt flera andra fackföreningar, förlorat många medlemmar i samband med den borgliga regeringens beslut att chockhöja a-kasseavgiften 2006-2007.

Fakta, åsikter och känsliga personuppgifter noterades på förtryckta formulär under hundratals intervjuer, och personerna betygsattes utifrån om de var potentiella ledare eller emot facket. Vid ett fåtal tillfällen registrerades även information om politisk tillhörighet och medlemskap i annat fackförbund.

– Om åsikter hanterats på det sättet är det ett misstag. Det är inget som förbundet sanktionerat, säger Transports förbundssekreterare Markus Pettersson, till tidningen.

Formulären som Transportarbetaren har läst har alla skannats av och skickats upp till projektledningen, där uppgifterna lagrats digitalt.

Mycket talar för att hanteringen av de känsliga personuppgifterna strider mot personuppgiftslagen (PUL). Enligt PUL måste den som hanterar personuppgifter se till att skydda dem noga, exempelvis i ett fackförbunds medlemsregister.

TT