Patient uppmanades träffa medium

INRIKES

Sjukvård. En sjuksköterska i Skåne uppmanade en patient på en psykiatrisk klinik att ta kontakt med ett medium. Nu kritiseras sjuksköterskan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men kan jobba vidare.

Enligt patientens anmälan ansåg sjuksköterskan att besök hos ett medium skulle kunna råda bot på oförlöst sorg och delade med sig ett telefonnummer till en lämplig person. IVO anser att sköterskan brustit i sin yrkesutövning, eftersom sjukvårdspersonal ska utföra arbetet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, rapporterar Kvällsposten.

TT