Färre bedöms lämna Sverige frivilligt

INRIKES

Politik. Migrationsverket tror att färre asylsökande som får avslag kommer att lämna Sverige frivilligt.

Samtidigt räknar man med att antalet som avviker ligger kvar på en hög nivå.

I sin nya prognos räknar Migrationsverket med att 10 500 personer med lagakraftvunnet avslagsbeslut på sin asylansökan lämnar Sverige självmant under 2017. Det är 3 200 färre än i februariprognosen.

– Förra året hade vi 15 000 människor som återvände självmant och det var en ganska exceptionell siffra, säger Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik.

– Tidigare har vi legat runt tio tusen och vi tror att det blir den siffran i år också. Det blir en normal siffra.

Flera orsaker

En orsak till att antalet skrivs ned jämfört med februariprognosen, är att Migrationsverket inte tror sig hinna med att ta beslut i så många asylärenden i år som man tidigare trott.

Andra orsaker är att andelen fall som är relativt lätta att avvisa har minskat. Det handlar till exempel om personer som ska avvisas till ett annat EU-land eller till Västra Balkan.

Migrationsverket säger också att regeringens lagförslag om längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier har påverkat ungdomars inställning till att återvända.

Migrationsverket skriver även ned prognosen för antalet återvändandeärenden som överlämnas till polisen för avvisning med tvång. De väntas bli 2 700 i år och 4 000 nästa år.

Kritiserar regeringen

Däremot skrivs inte prognosen ned för återvändandeärenden som lämnas över till polisen på grund av att personen avvikit. Antalet bedöms bli 8 300 i år och 12 500 nästa år, vilket är ungefär samma som i föregående prognos. För 2019 skrivs siffran upp med 1 100 till 12 200.

Att en person som ska avvisas har avvikit kan både innebära att han eller hon gått under jorden i Sverige eller har lämnat landet utan att meddela det.

Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell är oroad och varnar för ett framväxande skuggsamhälle.

– En redan bekymmersam utveckling blir ännu mer bekymmersam, säger han.

Forssell anklagar regeringen för att missköta frågan om skuggsamhället.

Förvarsplatser saknas

Han bedömer att omkring 70 000 fler människor kommer att befinna sig illegalt i Sverige om några år.

– Då kommer vi att få en social utsatthet i Sverige som vi aldrig tidigare sett. Människor som far illa, som ska bo i en källare och blir utnyttjade av arbetsgivare, säger Forssell.

Han vill bland annat inrätta fler förvarsplatser för personer som riskerar att gå under jorden, se till att polisen gör fler utlänningskontroller och att "ett antal rödgröna kommuner" slutar ge försörjningsstöd till dem som befinner sig illegalt i landet.

Migrationsverket uppger att det är ett problem när polisen hittar avvikna personer och inte kan ta dem i förvar på grund av för få förvarsplatser, trots att det finns en hög risk att personen kommer att fortsätta hålla sig undan.

TT