Sveaskog planerar kritiserad avverkning

INRIKES

Skog. Sveaskog planerar att avverka skogar som bedöms vara mycket värdefulla. Myndigheter på flera håll i landet har kritiserat det statliga skogsbolagets bedömning av vilken skog som ska avverkas.

De aktuella skogarna ligger i Sveaskogs så kallade ekoparker, där bolaget lovat att bevara naturen och hotade arter, rapporterar Sveriges Radios program Kaliber, uppger Ekot.

Tallskogar i Hornsö i östra Småland är bland annat hotade, ett område som är helt unikt, enligt Sven G Nilsson, professor i zooekologi vid Lunds universitet.

– Det är utan tvekan Nordens mest intressanta område när det gäller insekter. Bara när det gäller vedlevande skalbaggar så har vi funnit 700 arter här och över 100 rödlistade skalbaggar, säger han.

Skogsbolaget lyssnar på kritiken som kommer från flera myndigheter i landet och avstår från att avverka om det framkommer ny fakta och sakliga argument, enligt Peter Bergman på Sveaskog.

– Men på det stora hela är jag ganska övertygad om att vi ligger väldigt, väldigt högt redan och ligger bra till, säger han.

TT