Expert: "Kasst polisarbete" borde granskas

INRIKES

Brott. Utredningen av den misstänkta gruppvåldtäkten i Stockholmsförorten Fittja är ett riktigt underbetyg åt polisen, anser kriminologen Nina Rung. Nu bör justitieombudsmannen utreda vad som gick snett, anser hon.

– Det fanns en tro att materialet skulle räcka för en fällande dom, säger polisen Andreas Franke, som ansvarade för utredningen.

– Det är väldigt tydligt i domen att det har varit ett rätt kasst polisarbete, om man ska vara krass, säger Nina Rung, kriminolog och expert på sexualbrott.

Utan ett gediget polisarbete från första början är det svårt att få till en dom, oavsett hur omständigheterna har sett ut. Det är viktigt att komma igång tidigt, så att de inblandade minns och det blir lättare att hitta spår, framhåller hon.

– De misstänkta har haft all tid i världen att prata med varandra och komma fram till en samstämmig historia, säger Nina Rung.

Vissa faktiska omständigheter, som kvinnans skador och spår av dna från de åtalade, väcker frågan om någon skulle samtycka till det som hon varit med om. Men samtidigt ska åklagaren bevisa vad som har hänt, annars kan inte domstolen döma, påpekar hon.

JO borde granska

Nina Rung vet inte vad som brustit i just det här fallet men anser att det ofta beror på att polisen saknar kunskap om hur de ska göra utredningarna. Fallet verkar extra illa skött eftersom tingsrätten delar ut kritik mot utredningen i så många delar.

Nina Rung skulle önska att justitieombudsmannen granskar polisutredningen.

– Det vore väldigt bra att få det utrett. Hur kunde det gå så fel?

Chef för de poliser som har handlagt ärendet är Andreas Franke. Han kallar arbetet med utredningen för idogt och tålamodskrävande.

– Jag önskar att vi hade haft mer resurser och kunnat jobba med fler handläggare säger han, men vill inte kommentera enskilda utredningsåtgärder innan har gått igenom domen och förundersökningen tillsammans med åklagare.

"Räcka för fällande"

Tingsrätten pekar i domen på att det tagit tio månader för polisen att hitta rätt brottsplats för en teknisk undersökning. Vidare att förhör och utpekanden av vittnen inte har dokumenterats på ett tillfredsställande sätt.

– Vi har gjort brottsplatsundersökningar på de platser som har nämnts när de har dykt upp i utredningen, säger Andreas Franke.

De åtalades dna har identifierats från spår av sperma som hittats på kvinnans kläder och enligt Franke har det funnits en tro på att materialet i förundersökningen skulle räcka för en fällande dom.

– Men det är tingsrätten som värderar det och vi måste gå tillbaka och titta på vår utredning, säger han

"Ska inte spekulera"

Advokaten och debattören Viktor Banke säger sig aldrig ha sett så hård kritik från en domstol mot en polisutredning.

Vad resultatet hade kunnat bli om utredningen hade gjorts bättre tycker han dock inte att man ska dra slutsatser om.

– Man ska inte spekulera om att personer som friats borde ha fällts, säger Banke.

Man kan också föreställa sig att de misstänkta hade kunnat avföras tidigare om utredningen bedrivits bättre, påpekar han.

Domen är i detta avseende välskriven, anser Banke. Domstolen går noga igenom de strikta beviskraven och varför den inte kunnat fälla.

Han anser också att det är orimligt långa handläggningstider vid Nationellt forensiskt centrum, som gör rättstekniska undersökningar.

TT