Stockholms stad riskerar miljonvite

INRIKES

Utbildning. Stockholms stad får återigen underkänt av Skolinspektionen vad gäller dess utbildning för romska barn vid Hammarbyskolan. Skolinspektionen hotar nu med vite på fem miljoner kronor om bristerna vid Roma kulturklass inte rättas till.

Trots kritik och viteshot förra året har staden fortfarande inte fått till en fungerande skolgång för eleverna, visar Skolinspektionens uppföljning. Det är fortfarande så att läro- och kursplaner inte följs, att behövande elever inte får särskilt stöd och att frånvaron är hög - och ökar.

Staden har beslutat att lägga ned verksamheten vid Roma kulturklass, vilket sker hösten 2018. Men ett nedläggningsbeslut är inget skäl för att avstå från förbättringar och utveckling under den långa tid som kvarstår, skriver Skolinspektionen.

Roma kulturklass har 33 elever.

TT