Inrikes

Reinfeldt på plats vid brandområdet

INRIKES

Stockholm. Statsminister Fredrik Reinfeldt är framme vid brandområdet i Västmanland. På en pressträff i Ramnäs säger han att han är imponerad av frivilligarbetarnas arbete och att han talat med flera.

– Det här är den största skogsbranden vi haft i Sverige i modern tid och det har inneburit enorma prövningar.

Han bemötte i någon mån kritiken mot brandinsatsen och hänvisade till "naturkrafter som är överlägsna".

– Det som slår mig när jag kommer hit är att det är väldigt många erfarna räddningsarbetare och en stor frivilliginsats. Men jag vill klargöra att här hanterar vi naturkrafter i ett vidsträckt område och i måndags natt var väderförhållandena väldigt dåliga och med en vind i en enorm hastighet som gör människan minimalt liten och gör det omöjligt att påverka.

Den utredning av hela insatsen kring branden som regeringen har aviserat är viktig med tanke på den kritik som förts fram, enligt Reinfeldt.

– Vi ministrar är inte operativt ansvariga. Regeringen har uppföljningsansvaret, säger statsministern på frågan om kritiken är riktad mot honom.

Tidigare i dag, efter dagens regeringssammanträde, sade Reinfeldt att det är viktigt att ta reda på vad som hänt och försöka lära av det. Han ville inte peka ut brister i räddningsinsatsen, men anser att det finns lärdomar att dra.

– Många är arga och kritiska och tycker inte att det fungerar som det är tänkt. Vi ska visa lyhördhet för dem.

Reinfeldt påpekade att Sverige efter mycket utredande landat i att räddningsinsatser ska ledas lokalt, men föras upp till länsstyrelsen när flera kommuner blir inblandade. Utredaren ska nu titta på hur länsstyrelsens övertagande av ansvaret fungerat i Västmanland.

Utredaren ska också granska hur informationen till befolkningen fungerat och även se över sociala mediers roll, till exempel vad gäller ryktesspridning.

När det gäller brandsläckningskapaciteten påpekade Reinfeldt att Sverige, liksom flera andra länder i norra Europa, bedömt att brandflygssamarbetet med andra EU-länder räcker. Men frågetecken till varför brandflygen från Italien och Frankrike dröjt, språkförbistring och diskussioner om vilka bekämpningsmedel som får användas är något utredningen ska ta upp. Den kan också åter lyfta frågan om eget svenskt brandflyg, men Reinfeldt betonade att regeringen inte tagit ställning.

Även myndigheternas beredskap inför olika krisförlopp på grund av väderförändringar ska utvärderas.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes