Inrikes

Hårdare krav på demensvård

INRIKES

Stockholm. Det måste vara behovet som styr vilken hjälp en demenssjuk person får. I dag är det alltför ofta bemanningen på äldreboendet som avgör. Det menar Socialstyrelsen som nu färdigställt de nya reglerna för bemanning inom demensomsorgen.

Reglerna presenterades i april, men Socialstyrelsen har nu gjort vissa ändringar sedan förslagen varit ute på remiss. Bland annat har myndigheten backat på kravet att det alltid måste finnas minst en anställd på tio demenssjuka. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2014.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes