Inrikes

Viagra skyddar hjärtat efter infarkt

INRIKES

Forskning. Impotensläkemedlet Viagra är inte farligt för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Tvärtom verkar det ha en kraftigt skyddande effekt.

Impotens (erektil dysfunktion) drabbar runt var femte man efter 60 års ålder. Sedan tidigare vet man att impotenta män som är friska i övrigt löper högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män utan dessa problem.

Det finns läkemedel mot impotens, exempelvis Viagra.

– Men på grund av denna risk har förskrivningen av dessa läkemedel till män som redan drabbats av hjärtinfarkt varit försiktig. Tidigare ansågs denna förskrivning som direkt kontraindicerad, säger läkaren Martin Holzmann på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Stick i stäv

För att ta reda på mer utgick Martin Holzmann och hans kollegor från alla 43 145 män under 80 år som drabbades av en hjärtinfarkt mellan 2007 och 2013. Drygt sju procent av dem tog impotensläkemedel.

Patienterna följdes i genomsnitt tre år och det visade sig att risken att dö och att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt var 33 respektive 40 procent lägre för patienter som tog impotensläkemedel, jämfört med dem som inte gjorde det.

Resultatet, som presenteras i tidskriften Heart, förvånar forskarna.

– Vi trodde att vi skulle få ett resultat precis i andra riktningen, eftersom de med impotens löper ökad risk att drabbas av sjukdom, säger Martin Holzmann.

Logiskt

Ur ett annat perspektiv, säger han, är resultatet logiskt, eftersom Viagra och många andra impotensläkemedel har en kärlvidgande effekt. Viagra togs, från början, fram som en hjärtmedicin.

Oavsett det vet forskarna ännu inte om det verkligen var medicineringen som gav skyddseffekten, eller något annat.

– Men den var så pass markant att medicineringen borde ha bidragit, säger Martin Holzmann.

TT: Kan man tänka sig att ge Viagra till fler än bara män med impotens?

– Det är för tidigt att säga. I så fall måste man göra prospektiva studier, men om så är fallet skulle detta kunna öppna upp en helt ny marknad för de här preparaten. Det ska bli spännande att se hur de stora företagen agerar efter den här studien, säger Martin Holzmann.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes