Skyddsområde kring drabbad hönsfarm hävs

INRIKES

Djur. Det finns inga tecken på spridning av Newcastlevirus från den gård i Vellinge kommun där 26 000 höns avlivats efter ett utbrott i november. Nu lättar Jordbruksverket på restriktionerna och tar bort skyddsområdet som funnits runt gården. Men fortfarande finns ett övervakningsområde med tre kilometers radie runt gården. Fjäderfä och fåglar får inte flyttas inom detta område utan tillstånd.

På den drabbade gården pågår saneringen fortfarande. Smittskyddshandläggare Matilda Nilsson på Jordbruksverket uppmanar alla som håller fåglar att vara uppmärksamma på hälsoläget i besättningarna.

Newcastlesjukan är en allvarlig, smittsam sjukdom hos fjäderfän men den är inte farlig för människor.

TT