Missbruk

Svensk narkotikadödlighet näst högst i EU

INRIKES

Hälsa. Antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på tio år.

Narkotikadödligheten i Sverige är nu näst högst i hela EU.

– Vi har påtagliga och ökande problem med narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, säger professor Bengt Svensson.

Allt fler i Europa dör av narkotika, enligt en ny rapport från EU:s narkotikacentrum ECNN. I snitt dog cirka 20 personer per miljon invånare av överdoser i EU 2015. Sverige ligger avsevärt högre, med 100 drogrelaterade dödsfall per miljon invånare.

Bara Estland har fler döda, med 103 döda i överdoser per miljon invånare.

– Sverige har under många år haft brist på insatser för den här gruppen. Vi har inte satsat tillräckligt på preventiva åtgärder, säger Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Svårt jämföra

Utvecklingen under senare år pekar dessutom mot färre döda i Estland, men fler i Sverige. Fortsätter utvecklingen kommer Sverige att bli det land som har flest antal döda i överdoser i hela Europa.

Samtidigt gör olika praxis kring hur dödsfallen rapporteras det svårt att jämföra länder rakt av med varandra, påpekar Bengt Svensson.

– Om vi ligger så himla illa till som siffrorna ser ut, det kan vara tveksamt. Ett land som Norge, som har kanske världens mest ambitiösa narkomanvård, ligger också högt. Delvis kan det bero på att vi har en noggrannare statistikföring än övriga EU-länder i allmänhet, säger han.

De svenska överdoserna har ökat stadigt i drygt tio år. I fjol dog 949 personer av antingen läkemedel eller narkotika. Även om en del av ökningen kan förklaras med nya mätmetoder indikerar det ändå att missbruket ökat, enligt Bengt Svensson.

– Framförallt som ett resultat av fler dödsfall med opioider. Ytterligare ett skäl är nätdrogernas intåg. Går vi tio-femton år tillbaka hade vi inte samma utbud utav av farliga substanser, säger han.

Dela ut Naloxon

För att minska narkotikadödligheten måste vi dra lärdom av andra länder och utgå från det som i forskning visat sig vara effektiva metoder, anser Bengt Svensson. Bland annat vill han se utdelning av motgiftet Naloxon till missbrukare och personer i deras omgivning, samt förändringar i polisens rutiner vid överdoser.

– Ofta kommer man med ambulansen, vilket gör att folk inte vågar ringa efter hjälp, säger Bengt Svensson.

Ytterligare en åtgärd är att skapa ett varningssystem direkt riktat till missbrukare, för snabb information när farliga substanser dyker upp på marknaden.

– Det är möjligt att man skulle annonsera på Flashback snarare än i Aftonbladet, säger Bengt Svensson.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes

/

Missbruk

ÄMNEN I ARTIKELN

Missbruk