Ny kränkning vid gymnasium i Jämtland

INRIKES

Brott. En elev vid gymnasiet i Åre har lämnat skolan efter att ha utsatts för kränkande behandling. Vari kränkningen bestod - den var både fysisk och verbal - vill skolans rektor Tova Hultqvist inte berätta.

– Jag kommenterar inte det enskilda ärendet men vi följer naturligtvis alltid upp pågående ärenden, och jag menar att vi alltid agerar kraftfullt när det händer, säger hon till SVT Nyheter Jämtland.

Händelsen ägde rum på gymnasiets elevhem i Järpen, där ett annat övergrepp begicks för två år sedan. Då åtalades tre elever och två av dem dömdes till samhällstjänst för sexuellt tvång.

Den nu aktuella kränkningen skedde under skoltid, då elevhemmet är obemannat. Övrig tid finns personal på plats.

TT