Regeringen lovar agera på assistansoro

INRIKES

Politik. Många riskerar att förlora statlig assistansersättning och därför bör lagarna ses över, enligt en ny granskning.

– Det känns för jäkligt rent ut sagt, säger rullstolsburne Patrik Waern som drabbades när hans ersättning minskades.

Regeringen lovar handling.

Det ansvariga statsrådet, barn- och äldreminister Åsa Regnér (S), säger att Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2017 ska få uppdrag om assistansen.

– Det är inte meningen att människor ska hamna mellan stolarna, säger hon till TT.

Lagändringar går inte att beställa i ett regleringsbrev, men ministern öppnar för att ge den utredning om personlig assistans som ska vara klar 2018 ytterligare direktiv.

– Är det något som behöver göras fortare eller som utredningen inte redan har i sitt uppdrag så skyndar jag gärna på. Det finns inget egenvärde i att vänta, säger Regnér.

Att överleva

Oron bland de omkring 16 000 funktionshindrade som har statlig assistansersättning, och deras anhöriga är stor.

– Det handlar inte om rädsla att inte få leva som andra, det handlar om en rädsla att inte få överleva. Vi kräver att regeringen tar tag i detta omedelbart, säger Lise Lidbäck, ordförande för Neuroförbundet.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag bland annat granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna för så kallad egenvård, ett begrepp som har betydelse för ersättning. Inspektionen har även synat effekten av domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

Snävat in

Domstolarnas och Försäkringskassans nya tolkningar innebär, skriver ISF i sin rapport, "en mycket kraftig insnävning av rätten till personlig assistans i förhållande till vad som framgår av lagtexten".

Myndigheten rekommenderar regeringen att överväga lagändringar för att målen med reformen, att ge svårt funktionshindrade möjligheter till ett rimligt liv, inte ska gå förlorade.

– Granskningen visar tydligt att lagstiftningen är väldigt otydlig, oavsett den praxis som kommit eller inte. Det måste åtgärdas. Människor far illa, säger Lise Lidbäck.

46-årige Patrik Waern fick sin ersättning minskad från 74 till 45 timmar, men efter att ha överklagat beslutet fick han tillbaka fyra timmar. Han menar att sänkningen innebär att han är mer låst till hemmet än tidigare, och att han har fått skära ner på sin stora passion i livet - att gå på fotbolls- och hockeymatcher. Han är också mer beroende av hjälp från sin fru, men även hon är funktionshindrad.

Orkar inte

Nu är han rädd för att han ska bli av med ännu fler timmar när Försäkringskassan gör en ny prövning.

– Varken jag, min fru eller min personal orkar med en sådan kalldusch igen.

Maria Persdotter, ordförande för Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, anser att regeringen måste ta till sig av ISF:s kritik.

– Det har varit en katastrof för familjer som förlorat sin assistansersättning, både mänskligt och ekonomiskt. Det som händer är att den ena föräldern måste sluta jobba för att ta hand om barnet.

TT