Starka spänningar i borgerligheten

Publicerad:
Uppdaterad:

Politik. Efter flera års politisk tystnad i migrationsfrågan har en livlig debatt blossat upp mellan ledarskribenter. Den avslöjar stora sprickor inom borgerligheten - en splittring som kan påverka allianspartiernas samarbete.

När den migrationspolitiska överenskommelsen slöts 2011 mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet försvann i realiteten den politiska debatten om dessa frågor. Kvar stod SD mot alla andra. Efter valet har läget förändrats radikalt. Allt som låg under överenskommelsefilten tycks plötsligt komma fram. Spänningar mellan liberaler och konservativa har blivit allt tydligare kring frågor om migration, volymer, asylregler och tiggeriförbud.

I täten för en mer hårdför linje står ledarredaktionerna på Göteborgsposten, Dagens Industri, Expressen och Svenska Dagbladet. Här varnas för att migrationstrycket hotar välfärdsfinansieringen, att hela systemet håller på att krackelera och att asyl- och bidragsregler måste bli tuffare, att Sverige tar emot för många ensamkommande barn, att tiggeriet bör förbjudas och att partierna måste börja prata med SD.

Inomborgerlig konflikt

Mot står tidningar som Dagens Nyheter, Upsala Nya Tidning och Eskilstuna Kuriren, för att nämna några, som ifrågasätter krav på tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta regler för anhöriginvandring, tiggeriförbud och "volym"-diskussionen.

– De flesta tycks vara överens om att Alliansen misslyckades med integrationspolitiken. När den gamla politiken omprövas och nya reformförslag testas är det naturligt med debatt, och de motsättningar som nu kommer upp till ytan har funnits länge. Det mest anmärkningsvärda är att debatten nästan uteslutande förs inom borgerligheten, vilket såklart förstärker bilden av inomborgerlig konflikt, säger Andreas Johansson Heinö, statsvetare och borgerlig debattör.

– Allianspartierna är i opposition och behöver inte längre uppvisa samma enighet i de viktiga politiska sakfrågorna. Fredrik Reinfeldt är inte längre partiledare, vilket möjliggör för Moderaterna att ompositionera sig i frågan. Sverigedemokraternas framgångar är ett faktum. . . De borgerliga partierna har nu på ett annat sätt än tidigare möjlighet att ompositionera sig och inbördes profilera sig i frågor om invandring och flyktingmottagning, säger Ulf Bjereld, statsvetare och socialdemokrat.

Mer återhållsamma

Frågan är om splittringen får några konsekvenser för det borgerliga allianssamarbetet. Vissa förslag, som tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta bidragsregler, har redan kommit från tre av de fyra partierna. Bara Centern står kvar vid sina tidigare ståndpunkter.

– Allianssamarbetet står inte och faller med enskilda sakfrågor. I migrations- och integrationsfrågorna är slitningarna större inom Allianspartierna än mellan dem, i synnerhet inom FP och M, säger Johansson Heinö.

– Förändringen har ju hittills i första hand skett på delar av de borgerliga ledarsidorna. Allianspartierna har varit mer återhållsamma i sina uttalanden. Det återstår att se om allianspartierna väljer att närma sig ledarsidornas retorik och politiska förslag, eller om de väljer att utveckla sin politik och profilera sig i frågan på ett sätt som inte är lika långtgående som ledarsidorna, säger Ulf Bjereld.

TT

Publicerad: