Experter: Sensationellt fall

Brott. Det är inte bara anmärkningsvärt att en regim pekas ut i domstol för ett attentat.

Att det sker kan bero på att det ligger i Rysslands president Vladimir Putins intresse.

– Det är verkligen sensationellt, det är bara Litvinenko-fallet som är likt tycker jag, säger Jan Hallenberg, säkerhetspolitisk expert vid Försvarshögskolan.

Den ryske förre agenten Aleksandr Litvinenko mördades med radioaktivt polonium i London 2006, och spåren leder till Ryssland. Vanligen bedriver diktaturer flyktingspionage i andra länder.

– Men att gå till direkt likvidering är relativt ovanligt. Det riskerar att föra med sig betydande politiska kostnader för det land som beställer handlingen, säger Wilhelm Agrell, spionexpert och professor vid Lunds universitet.

Putins beslut?

Gärningsmännen brukar samtidigt komma undan och skyddas av sina stater. Varken Litvinenko-fallet, eller många liknande dåd, har nått domstol. Men i Sverige ska nu åklagare peka ut Uzbekistan för mordförsöket på regimkritikern Obid Nazarov i Strömsund 2012.

Flera iakttagare noterar med stort intresse att Ryssland efter 3,5 års efterlysning i augusti överlämnade den misstänkte uzbekiske torpeden till Sverige, i ett läge med bottenfrusna svensk-ryska relationer.

– Det tyder väl på att detta inte är en akt av god vilja i de mellanstatliga rysk-svenska relationerna, att detta bottnar i något annat som är mycket viktigare, säger Agrell.

Bricka i spel

På frågan om Putin kan ha beslutat om överlämningen svarar Agrell:

– Viktiga utrikespolitiska beslut, som man får ranka det här som, sker nog inte utan att den högsta ledningen har gett sitt godkännande.

Ingenting i Ryssland sker av en slump, säger en bedömare som vill vara anonym.

– De spelar alltid schack. Ryssland vill förmodligen att den misstänkte ska peka ut Uzbekistan.

Varför är en tiotusenkronorsfråga, men bedömare utgår från att den misstänkte blivit en bricka i ett högt politiskt spel.

TT