Inrikes

Krismeddelanden ska skickas via sms

INRIKES

Stockholm. Viktiga meddelanden till allmänheten (VMA) ska kunna skickas till alla mobiler i ett visst område.

– Det är en nödvändig anpassning till hur människor tar till sig information, säger utredaren Erik O. Wennerström.

VMA används i dag vid olyckor och allvarliga händelser via radio, tv och "Hesa Fredrik", signaler utomhus. Erik O. Wennerström har utrett vad som krävs för att SOS Alarm också ska kunna skicka ut VMA i mobilnätet, via sms.

Tanken är att meddelandena ska kunna skickas till alla mobiler som är registrerade i ett visst område, men också till alla mobiler som rent fysiskt befinner sig där.

Kan användas vid skogsbrand

Erik O. Wennerström nämner skogsbranden i Västmanland i somras som ett exempel på när det hade kunnat användas.

– Den stora förtjänsten med det här systemet är att vi kan ringa in ett geografiskt område och att alla som befinner sig i närheten av de masterna ska nås av ett sådant här meddelande ögonaböj.

För att kunna göra det behöver mobiloperatörer få hantera positionsuppgifter, vilket i dag bara är lagligt om mobilägaren gett sitt samtycke.

Utredaren föreslår att operatörerna får göra det, men bara det som är nödvändigt då ett VMA behöver skickas ut. Därefter ska uppgifterna "utplånas".

Kan införas omgående

Telenor, Telia, Tele2 och 3 ska få servrar placerade hos sig där uppgifter om användarna i respektive nät ska finnas och uppdateras.

Samtidigt föreslås att alla mobilaktörer blir skyldiga att hjälpa till med VMA-systemet.

SOS Alarm har redan börjat att arbeta med att införa systemet.

– Tekniskt är det nog möjligt per omgående. Men för att skaffa det rättsliga stödet krävs en lagändring, säger Erik O. Wennerström, som föreslår att lagändringen träder i kraft vid nästa årsskifte.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes