Fukten kostar mångmiljardbelopp

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Det finns skador på två tredjedelar av alla byggnader i Sverige och det största problemet är fukt.

Att åtgärda felen skulle kosta 230-330 miljarder kronor, enligt Boverket.

Boverket har på regeringens uppdrag helt enkelt kollat hur de svenska husen mår. 1 800 byggnader i 30 kommuner har undersökts de senaste två åren och i de fall det rört sig om bostadshus har de boende fått svara på frågor om hur de upplever inomhusmiljön och lämnat uppgifter om sin hälsa.

Av de undersökta småhusen är det cirka 70 procent som har en skada och i flerbostadshusen omkring 40 procent. Ungefär 45 procent av de upptäckta felen är fuktskador som kan påverka inomhusmiljön. Fukt- och mögelproblem är särskilt vanliga i fastigheter med kallvindar och i krypgrunder. Enligt Boverket är dock de flesta skadorna inte särskilt allvarliga.

Att åtgärda fuktskadorna och minska bullret i samtliga byggnader, inklusive skolor och förskolor, skulle enligt beräkningar kosta någonstans mellan 230 och 330 miljarder kronor.

Som jämförelse är underhålls- och reparationskostnaderna för flerbostadshus och lokaler i snitt cirka 150 kronor per kvadratmeter och år, eller totalt cirka 50 miljarder kronor per år enligt SCB. Om även småhusen och skolorna räknas med blir summan cirka 100 miljarder kronor per år.

TT

Publicerad: