Kommuner bättre på psykisk ohälsa

Stockholm. Sverige största arbetsgivare, landets kommuner, har blivit bättre på att fånga upp psykisk ohälsa.

Glädjande, men det går att göra mycket mer, enligt kampanjen Hjärnkoll.

Psykisk ohälsa har seglat upp som den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Och just i kommunerna finns det mängder av lärare och omsorgspersonal, yrkesgrupper som toppar statistiken över de som sjukskrivs till följd av psykiska besvär.

Myndigheten NSPH, som driver kampanjen Hjärnkoll, har undersökt hur kommunerna som arbetsgivare jobbar med frågan. Tre av fyra kommuner säger sig i dag arbeta förebyggande för att hindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa, en andel som ökat rejält på ett år.

– Det tycker jag är en ganska bra siffra, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Men eftersom den psykiska ohälsan breder ut sig och är förenat med stora kostnader, så borde alla kommuner jobba med det här, enligt Bracken.

För att upptäcka att någon är på väg utför krävs en chef som jobbar nära sina medarbetare.

– Som kan se förändrade beteenden, att man kanske drar sig undan sociala sammanhang eller börjar få mycket korttidsfrånvaro, säger Rickard Bracken.

TT

Publisert: