Vargen föder många

Stockholm. Vargens återkomst i de svenska skogarna sedan 1980-talet har gynnat en lång rad andra djurarter, enligt en ny studie av forskare vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen.

Framför allt är det asätarna som dragit fördel av den nya situationen. Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig.

Forskarna, vars resultat publiceras i tidskriften Public Library of Science, är noga med att påpeka att det inte skett någon ökning av mängden älgkött i skogarna. Men vargarna, till skillnad från de mänskliga jägarna, fördelar födan jämnare över året. Detta är av stor betydelse under senvintern när många av asätarna har ont om föda.

TT