Ökat ryskt spionage i Sverige

Stockholm. Ukrainakrisen har medfört att Ryssland har ökat sin underrättelseverksamhet i Sverige, enligt Säpo. Tydligaste tecknet på en upptrappning är de simulerade flygangreppen mot svenska mål.

Det handlar bland annat om krigsförberedelser.

– Det är ingen hemlighet att Ryssland ägnar sig åt det, och det är lite oroande, säger Wilhelm Unge, chefsanalytiker i frågor som rör kontraspionage.

Bland annat handlar det om olika former av informationshämtning, exempelvis genom värvningsförsök, signalspaning och "köp av stora mängder kartor", enligt Unge.

Men krigsförberedande verksamhet i Sverige "behöver inte vara så dramatiskt", sade Unge när han ombads förtydliga sitt uttalande. Det kan röra sig om teknikinhämtning eller mer operativ, handfast verksamhet, sade han, där eventuella tänkta krigshandlingar är avlägsna.

Det tydligaste exemplet, anser han, är de simulerade flygattacker som förekommit från rysk sida.

– Så gör man ju inte om man inte har för avsikt någon gång i en framtid att göra så, sade Unge som underströk oron det skapat att Ryssland gått in militärt i ett grannland.

Säpo samarbetar med Försvarets radioanstalt (FRA) och den militära underrättelsetjänsten Must om Ukrainakrisen. FRA och Must granskar utvecklingen i Ukraina medan Säpo iakttar hur krisen fortplantas till Sverige.

TT

Publisert: