Fler kvinnor söker militärtjänst

Stockholm. Allt fler kvinnor söker till den grundläggande militära utbildningen (GMU).

I år är 20 procent av dem som sökt grundutbildningen kvinnor, rapporterar Arbetarbladet.

– Backar vi bandet till vi hade värnplikt så låg det på 3-5 procent bara, så det har ju skett en dramatisk förbättring när vi gått över till frivillig rekrytering, säger Peter Öberg, stabschef på personalstaben på Försvarsmakten.

Försvarsminister Karin Enström säger att utvecklingen är glädjande, men att hon samtidigt inte är nöjd.

– De krav som jag ställer på Försvarsmakten är att öka andelen kvinnor på alla nivåer. Alltifrån soldatnivån upp till chefsnivån.

– Och det sker arbete, men det finns mer att göra, och där ställer vi tydliga krav på Försvarsmakten.

TT: Vad finns det mer att göra?

– Det handlar om allt från attityder till hur man utformar rekrytering. Det handlar om förebilder, och därför är det också glädjande att Försvarsmakten nu får den första kvinnliga generalen - Lena Hallin.

20-åriga Mathilda Spaton-Goppers bor vanligtvis i Malmö men började utbildningen i Gävle i måndags. I hennes utbildningsgrupp är de 44 stycken, varav 17 eller 18 är kvinnor. Och hittills är hon väldigt nöjd.

– Jag hade förväntat mig en mansdominerad machokultur, men det är väldigt trevlig stämning.

Den nya frivilliga militära grundutbildningen är tre månader lång och genomfördes för första gången 2011. Utbildningen genomförs på flera olika platser i landet och Försvarsmakten rekryterar till utbildningen 3-4 gånger per år. Uttagningen görs genom en webbaserad lämplighetsundersökning samt en antagningsprövning.

GMU ger behörighet till att kunna bli anställd som soldat eller sjöman i Försvarsmakten. Utbildningen ger även behörighet för fortsatt kompletterande utbildning inför specialistofficersutbildningen och officersprogrammet, eller tjänstgöring i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

FAKTA: Så många sökte GMU

Statistik från Försvarsmakten visar att 20 529 personer sökte utbildningen 2011, varav 17 707 var män och 2 822 var kvinnor.

2012 var det 19 480 sökande, varav 15 802 män och 3 678 kvinnor.

Hittills i år har 33 146 personer sökt, varav 26 595 män och 6 551 kvinnor.

TT

Publisert: