Polisen försvarar omstritt register

Malmö. Om registrerade barn och avlidna räknas bort har cirka hälften av personerna i Skånepolisens uppmärksammade register över romer varit misstänkta för brott, förekommit i belastningsregister eller både och, enligt polisens egen stickprovskontroll.

Stickprovskontrollen sägs vara gjord på en slumpvist utvald del av de registrerade och finns med i Skånepolisen svar till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, som håller på att granska polisens register.

Polisen valde ut 1 235 personer ur registret som jämfördes mot misstanke- och belastningsregistret.

– Vi undersökte den gruppen som enligt erfarenhet är minst kriminellt aktiv. Så vi har alltså inte slumpmässigt valt personer mellan de som är 15 och 30 år utan valt ut de äldsta åldersgrupperna, säger Monica Nebelius, chefsjurist vid Skånepolisen, till TT.

Att 626 personer förekommer i misstanke- och belastningsregistret motiverar att uppgiftsinsamlingen varit så omfattande, enligt polisen. Hur många som ingår i de olika registren kan inte Nebelius säga.

Polisen har kritiserats för att det inte har framgått vilka i registren som inte är misstänkta för brott.

– Det är ett förbiseende och det är ett fel.

Monica Nebelius poängterar att det inte bara är romer som ingår i polisens uppgiftssamling. Hur många romer som är med går inte att säga.

– Det är inte sökbart på begreppet rom.

I sitt svar till SIN ger polisen sin version av varför registret skapades. Bland annat hänvisar polisen till utredningen av en stor bedrägerihärva som gällde fakturabedrägerier i stor omfattning, ett ärende som lett fram till åtal mott 22 personer som ställs inför rätta i Malmö under torsdagen.

Att många av de registrerade är släkt förklarar polisen med att släktuppgifter behövs när man ska använda sig av folkbokföringsregistret.

En särskild del av polisens svar ägnas de många registrerade barnen, drygt 1 000 barn under 15 år. Att de funnits med har inte betytt att poliser bedömt att de begått brott eller förväntats begå brott, understryker polisen.

Men barn kan användas som redskap för andras kriminalitet, till exempel bära narkotika, skriver Skånepolisen, som också pekar på att barns identitet ibland behövts för att klarlägga vissa vuxna personers identitet.

Under våren 2011 begicks ett större antal brott på olika platser i Skåne som polisen kopplade till personer som hade anknytning till fyra släkter från Italien, Polen, forna Jugoslavien och Rumänien, och som varit bosatta i Staffanstop, skriver Skånepolisen. Till exempel rör det sig om bostadsinbrott och åldringsbrott.

Uunder hösten 2011 kunde ytterligare brottslighet kopplas till de grupperingarna.

Då började polisen nysta upp den stora härvan med fakturabedrägerier. Flera personer har nu åtalats och huvudförhandlingen inleds i Malmö tingsrätt nu på torsdag.

Det ledde till att polisen under december 2011 började en uppgiftssamling som döptes till "Kringresande". I den ingick registret "Konflikt, Staffanstorp, romer".

Sigurd Heuman, ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, hade precis fått Skånepolisens svar när TT når honom.

– Jag kommer inte att kommentera det i dag, säger han.

Heuman ska nu gå igen om yttrandet och diskutera med personalen på kansliet om det är aktuellt att begära in kompletteringar.

Nämnden möts igen den 7 november.

Hundra anställda inom polisen har haft tillgång till det uppmärksammade registret.

TT