M-förslag för bostäder till nyanlända

INRIKES

Politik. Moderaterna föreslår åtgärder för att kommunerna ska klara att ta emot nyanlända.

– Vi måste få det här att funka i verkligheten, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

Många kommuner har problem att hitta bostäder åt de nyanlända som de måste ta emot enligt den tvingande bosättningslagen.

Moderaterna står fortfarande bakom lagen som genomfördes efter en överenskommelse med regeringen. Kinberg Batra betonar dock att kommunerna måste få förutsättningar att kunna leva upp till lagen.

"Bättre än gympasal"

Många av M-förslagen är kända sedan tidigare. Moderaterna vill att nyanlända ska få bo kvar längre på Migrationsverkets anläggningar för asylsökande när den kommun de blivit anvisade till har svårt att hitta bostad. Regeringen har tillfälligt förlängt tidsfristen från två till fyra månader, men det räcker inte enligt M.

Partiet föreslår också att kommuner ska kunna få köpa platser som står tomma på Migrationsverkets asylboende. Enligt M är det ett bättre alternativ än att placera människor i gymnastiksalar eller att kommuner köper in bostadsrätter eller betalar för hotell.

Dela rum

Partiet vill också att kommuner ska få ta över kontrakt som Migrationsverket har på lägenheter för asylsökande.

Ett annat förslag är att unga nyanlända på stödboende ska få dela rum.

– Det är inte självklart att man ska ha eget rum. Det är unga killar som kan dela rum, säger M:s integrationspolitska talesperson Elisabeth Svantesson.

TT