L kräver skärpta lagar mot terror

INRIKES

Politik. Liberalerna kräver en rad åtgärder för att förstärka arbetet mot terror och extremism. Bland annat vill partiet se tydliga strategier i varje kommun för att motverka radikalisering.

Liberalerna vill också skärpa lagen om terrorresor, och till skillnad mot i dag vill partiet att även förberedelse till sådana resor ska vara brottsliga. L vill också att det ska bli möjligt för myndigheter att i ett tidigare skede gå in och sätta stopp för sådana resor.

"Om exempelvis en person aktivt insamlar information, hyllar terroristorganisationer på sociala medier och reser i riktning till konfliktområdet med utrustning som är avsedd för stridssituation borde rättsväsendet kunna ingripa", skriver den liberale riksdagsledamoten och rättspolitiske talespersonen Roger Haddad i en debattartikel i Dagens Nyheter.

"Lär av Frankrike"

L anser även att Säpo måste ha rätt att kalla alla som återvänder från terrorresor till obligatoriska samtal och partiet vill även att rutinerna för myndigheternas möjligheter att dela information med varandra "ses över".

"Vi anser att Sverige kan lära mycket av det förebyggande arbetet som byggts upp i Frankrike", skriver Haddad som pekar på att den franska stödlinjen mot radikalisering är "väl utbyggd" samt att det finns "ett brett och systematiskt arbete mellan olika samhällsaktörer för att fånga upp larmsignaler", skriver Haddad i DN.

Orostelefon dygnet runt

Enligt honom är det också alltför svårt för enskilda som känner oro för att någon är på väg att radikaliseras. Därför kräver Haddad och hans parti att den nationella orostelefonen måste fungera dygnet runt och även på helger.

"Det måste också gå att kontakta stödlinjen digitalt", skriver han.

TT