"Staten bör ta ansvar för cancervården"

INRIKES

Sjukvård. Cancervården är ojämlik i Sverige och möjligheten att överleva beror på var man bor. För en rättvis vård bör staten vara huvudman för den högspecialiserade vården med landstingen som utförare.

Det kräver två patientföreningar, Melanomföreningen och Prostatacancerförbudet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Som tillfällig lösning bör staten omvandla sina rekommendationer till bindande riktlinjer, eventuellt i kombination med central finansiering, framför de.

I artikeln framhålls bland annat att det tar lång tid innan godkända cancerläkemedel och behandlingar kommer patienterna till godo.

"Ett stort antal patienter hinner därför avlida utan att få tillgång till kända behandlingsmetoder", heter det.

TT