Många drabbade av intrång och bedrägerier

INRIKES

Brott. Swedbank, Gekås Ullared och Ikano Bank hör till bolagen som enligt åtalet utsatts för grova intrång och bedrägerier av den 38-årige Malmöbon och i vissa fall av hans medhjälpare. Här följer några exempel från den 224 sidor långa stämningsansökan.

Sverigedemokraterna:

Fyra personer fick mejl med skadlig kod, minst en av dem öppnade bilagan. Det ledde till att den 38-årige huvudmannen kunde få tillgång till och ändra uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling hos SD. Han ska aktivt ha samlat användarnamn, lösenord med mera. Brottet bedöms av åklagaren som grovt dataintrång.

Swedbank:

38-åringen har lurat företrädare för Swedbank att betala ut 4,3 miljoner kronor till ett bolag som han själv eller en medgärningsman kontrollerade. I kommunikation med banken utgav han sig för att företräda ett företag som skulle köpa en stor maskin. Sedan skickade han falska fakturor, beställningsunderlag och intyg avseende maskinen, vilket ledde till att Swedbank betalade ut beloppet. Brottet bedöms som grovt bedrägeri.

Gekås Ullared:

Huvudmannen skickade mejl med skadlig kod till Gekås och tre anställda där. Bilagorna öppnades och han fick tillgång till användarnamn, lösenord och annan känslig information. Brottet bedöms som grovt dataintrång. Tillsammans med en medåtalad misstänks 38-åringen ha försökt förmå Gekås att betala ut 841 000 kronor med hjälp av en falsk städfaktura. Men Gekås fattade misstankar och det stannade vid ett bedrägeriförsök.

Vid ett annat tillfälle lyckades de båda få Gekås att betala ut 2,4 miljoner kronor. Utbetalningen skulle ha gått till Varbergs energi, men de misstänkta lyckades ändra bankgironumret så att pengarna kom till ett bolag de kontrollerade.

Resurs Bank:

38-åringen skickade mejl med skadlig kod till banken och samlade därefter in användarnamn, lösenord och annan typ av förtrolig information om banken och dess anställda, både knutna till tjänsten och till privata angelägenheter. Brottet bedöms som grovt dataintrång. Dessutom gjorde han senare ett försök till grovt dataintrång på samma bank. Han har också gjort ett försök till grovt bedrägeri mot banken, då han försökte få till stånd en utbetalning på 3,7 miljoner kronor. Men bedrägeriförsöket avslöjades av banken.

Klarna:

Med vilseledande metoder misstänks den misstänkte 38-åringen ha fått Klarna att felaktigt betala ut drygt 2,4 miljoner kronor. Genom en falsk mejladress, en manipulerad pdf av ett pass samt en falsk ändringsanmälan ska han ha fått Klarna att ändra utbetalningskonto för en av sina verkliga kunder. Åklagarna bedömer det som grovt bedrägeri.

Ikano Bank:

Huvudmannen misstänks ha begått dataintrång hos Ikano Bank vid två tillfällen. Han ska ha mejlat en bifogad fil som innehåller skadlig kod.

I början av 2016 har han, ensam eller i samråd med annan, fått Klarna att felaktigt betala ut sammanlagt knappt 3,4 miljoner kronor till ett konto som han kontrollerat, eller någon som varit i maskopi med honom. Genom att använda en falsk mejladress har 38-åringen utgett sig för att vara en företrädare hos en av Ikanos verkliga kunder - och genom vilseledandet ha sett till att Ikano ändrat utbetalningskontot. Detta bedöms av åklagarna som grovt bedrägeri.

Vid ett tillfälle utsattes även Ikano för ett försök till grovt bedrägeri.

Kriminalvården:

Vid några tillfällen 2016 misstänks 38-åringen ha begått dataintrång och försök till grovt dataintrång hos Kriminalvården, genom mejl som innehöll skadlig kod. Åtta personer fick mejlet, minst en person öppnade filen och därefter har den misstänkte olovligen fått tillgång till uppgifter som är "avsedda för automatiserad behandling hos Kriminalvården". Vid intrånget har han aktivt sökt och insamlat användarnamn, lösenord och annan sorts förtrolig information som avser Kriminalvården och anställda där, både saker som är knutna till tjänsten samt privata angelägenheter.

TT