JO går hårt åt Kriminalvården

INRIKES

Kriminalvård. Ännu en gång slår justitieombudsmannen (JO) ned på Kriminalvården för alltför hårda förhållanden i häkten.

Många som häktats utan restriktioner hamnar ändå på avdelningar där häktade med restriktioner sitter.

Kritiken grundar sig på en serie inspektioner som JO:s så kallade Opcat-enhet gjorde på sju häkten under januari och februari.

Inspektionerna visade att förvarstagna utlänningar placerats i häkten under avsevärt sämre förhållanden, och utan samma möjlighet till sina lagstadgade rättigheter, jämfört med en placering i Migrationsverkets förvar.

Det innebär att hos Kriminalvården kan förvarstagna bli inlåsta på sina bostadsrum 23 timmar om dygnet. Trots att JO redan förut påpekat problemet kvarstår det.

"Helt oacceptabelt"

"Det är helt oacceptabelt att förhållandena för frihetsberövade inte lever upp till lagens krav. Detta har tidigare kritiserats av JO och av Europarådets granskningsorgan, CPT", säger chefs-JO Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

JO-kritiken rör också det faktum att personer som är häktade utan restriktioner hamnar på avdelningar för häktade med restriktioner, vilket vanligen förklaras med platsbrist.

Ett exempel: När häktet i Huddinge inspekterades den 23-24 januari fanns 71 intagna utan restriktioner - men 31 av dem satt placerade på restriktionsavdelningarna.

Ska följas upp

Elisabeth Rynning uppmanar Kriminalvården att överväga en föreskrift som reglerar vad som ingår i isoleringsbrytande åtgärder och begär att myndigheten återrapporterar senast den 31 maj.

Eftersom Kriminalvården tidigare klandrats av JO och CPT - utan att det lett till uppenbara förbättringar - kommer JO nu att följa upp kritiken i ett initiativärende.

Joakim Righammar är tillförordnad chefsjurist på Kriminalvården. Han fick ta del av JO-kritiken på onsdagseftermiddagen.

– Vi vill analysera kritiken ytterligare innan vi uttalar oss i sak. Givetvis får vi fundera på vilka åtgärder som vi behöver vidta med anledning av det här, säger han till TT.

TT