Regeringen vill förändra vårdgarantin

INRIKES

Hälsa. Regeringen vill ta bort garantin att få träffa en läkare på en vårdcentral inom sju dagar. I stället ska patienterna få träffa "legitimerad personal" redan inom tre dagar. En klar förbättring, enligt ansvarig minister.

Tanken är att den vårdsökande redan inom tre dagar, mot dagens sju, ska få en medicinsk bedömning från legitimerad sjukvårdspersonal. Men till skillnad från i dag är det inte säkert att patienten får träffa en läkare. Det kan lika gärna bli en psykolog eller en sjuksköterska, beroende på patientens behov.

– Jag vill vara mycket tydlig med att vi inte tar bort rätten att få träffa en läkare, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till TT.

Syftet med förändringen, säger hon, är att frigöra resurser och för att hela vårdkedjan ska bli både snabbare och enklare.

Träffa rätt person

– Varannan sjukskrivning i dag beror på en psykiatrisk diagnos. I dessa fall kan det vara bättre att patienten träffar en psykolog i stället. Inom primärvården finns en mycket stor bredd av legitimerad personal och tanken är att patienten snabbare ska hamna rätt. Detta blir en avsevärd förbättring, jämfört med hur det fungerar i dag, säger Annika Strandhäll.

Anders W Jonsson, vice ordförande i Centerpartiet och partiets sjukvårdspolitiske talesperson, håller inte med.

– Detta förslag är fullständigt befängt eftersom man vill försvaga patientens lagstadgade rätt att få träffa sin läkare och få en medicinsk bedömning inom sju dagar. Vi kommer självfallet yrka på avslag, säger han.

Upp till patienten

TT: Men andra än läkare kan väl göra medicinska bedömningar, eller?

– Ja, fast detta måste vara upp till patienten att avgöra. I dag har ju patienten en lagstadgad rätt att träffa en läkare inom sju dagar, något regeringen vill ta bort.

Annika Strandhäll, å sin sida, poängterar att förslaget inte handlar om att begränsa möjligheterna till läkarkontakt, utan om att förenkla vårdkedjan och för att patienten snabbare ska hamna hos "rätt" kompetens.

– Alla som behöver träffa en läkare kommer självfallet att få träffa en läkare. Och i stället för dagens sju kommer patienterna att få en medicinsk bedömning redan inom tre dagar, så det här kommer att bli en klar förbättring, säger hon.

TT