Förstärkning sätts in mot forskningsfusk

INRIKES

Forskning. Regeringen utökar expertgruppen som utreder forskningsfusk. Detta för att Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) ska kunna hantera det ökade antalet ärenden om oredlighet i forskning som inkommer från universitet och högskolor.

Under 2016 har det skett en stor ökning av antalet ärenden, bland annat på grund av utredningar kopplade till Macchiarini-skandalen vid Karolinska institutet och forskning om konstgjorda hornhinnor vid Linköpings universitet.

"Det är i grunden positivt att antalet ärenden om oredlighet i forskning som universitet och högskolor lämnar till expertgruppen har ökat. I spåren av Macchiarini-skandalen är det angeläget att vetenskapssamhället tar frågor om möjlig oredlighet på största allvar. För att snabbt stärka upp arbetet kommer expertgruppen nu att utökas med ytterligare två ledamöter och två ersättare", säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Förstärkningen innebär att expertgruppen framöver kommer att bestå av en ordförande och sex ledamöter.

Hittills i år har nämnden fått in 17 anmälningar om oredlighet i forskning, det vill säga forskningsfusk, att jämföra med 1-3 ärenden per år normalt.

TT