Gyllene tider för arvsfonden

INRIKES

Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfondens kassa fylls på allt mer.

I år delar fonden ut rekordmycket pengar, omkring 730 miljoner kronor. Och det är 300 miljoner mer än för sex år sedan.

Fonden får in pengar på två sätt. Antingen genom dödsbon efter de personer som avlider utan att efterlämna make/maka, närmare släktingar eller testamenten eller genom direktavkastning på fondens investeringar. Det rör sig om omkring 600 dödsbon varje år.

– Det är inte antalet dödsbon som ökar utan det är den genomsnittliga storleken på dem. Framförallt är det priserna på fastigheter som har ökat, säger Hans Andersson, enhetschef vid Allmänna arvsfonden, till TT.

I takt med att det fonden får mer pengar har utdelningarna stigit de senaste åren. Under 2010 delades ut 434 miljoner kronor. I år blir det 730 miljoner enligt preliminära siffror. Och nästa år bedöms det bli lika mycket.

Mer än 400

Det är projekt som är riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning som får pengar.

– Projekten tenderar att bli större och i år är det fler projekt än tidigare som har fått stöd, säger Hans Andersson.

Mer än 400 projekt varje år får stöd av fonden.

– Varje år är det mellan noll och fyra projekt där man har misskött sig så ärendet har överlämnats till juristerna på Kammarkollegiet. Det kan handla om att man har använt pengarna på ett felaktigt sätt, säger Hans Andersson.

Falska testamenten

För några år sedan avslöjades två stora bedrägerier mot arvsfonden. Genom falska testamenten lurades fonden på mångmiljonbelopp. I ett av fallen handlade det om 56 miljoner kronor och i det andra över 60 miljoner.

– Vi försöker förebygga de systematiska bedrägerierna genom att bygga ut rutinerna och kontrollen av de testamenten vi har, säger Eva Nielsen, chef för arvsfondsenheten vid Kammarkollegiet.

Enligt henne är det sällsynt med fall där bedrägerier misstänks. Hon säger att det nu finns ett ärende som polisanmälts där ett testamente misstänks vara förfalskat.

TT